Status prawny żłobka

Żłobek został powołany przez Gminę Rząśnia do sprawowania funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

Żłobek został powołany uchwałą nr XXIV/172/2021 Rady Gminy Rząśnia z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Żłobek „Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni, do której załącznikiem jest statut żłobka.

Opublikował: Damian Mikołajczyk
Publikacja dnia: 10.05.2022, 10:37
Dokument oglądany razy: 2 045
Podpisał: Damian Mikołajczyk
Dokument z dnia: 09.05.2022